Turistička zajednica Kvarnera - monografija "Mala barka"